En oo vähään aikahan tänne mitään ittestäni ilimoottanu! Miähis on syy!!! Isä valittaa joka asiasta, minkä teen, ja ukko siihen perähän!!! Molemmat ukoot on kun kaks marjaa mutta kumpikaan ei pysty sitä sanoon notta mollahan samanlaasia, non molemmat on pilikun nussijoota!!!! kaikki pitää olla justihin niinku ne haluu, mutta mees huamauttaan notta sullon jääny ovi auki tms.. niin son ollu mun syy!!!! Onko miähet tosiaan nuan yksinkertaasia nottei ne osaa aatella mitä mää itte teen toisin kun pyyrän?