9.6.2004                              Tiedote 165<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 Sähköpotkulauta on mopo

 Suomessa on muutaman vuoden ajan myyty sähkömoottorilla tai polttomoottorilla varustettuja potkulaudan tai pienen mopon näköisiä ajoneuvoja, joita Ajoneuvohallintokeskus ei ole hyväksynyt tieliikennekäyttöön. Yhteistä näille ajoneuvoille on se, että niitä saa käyttää vain muulta liikenteeltä eristetyillä alueilla; muualla käytettäessä ajoneuvolaki edellyttää näiden ja kaikkien muidenkin henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tarkoitettujen konevoimalla kulkevien ajoneuvojen rekisteröintiä. 

 Ajoneuvolaki määrittelee tyhjentävästi moottorikäyttöiset ajoneuvot ja ainoa ajoneuvoluokka, johon kysymyksessä olevat menopelit sopivat, on mopo. Ajoneuvolain 3 ja 11 §:n mukaan konevoimalla kulkeva kaksipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo on mopo, jos sen suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h ja jos sen polttomoottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, taikka sähkömoottorin teho on enintään 4 kW. Mopo pitää ennen tieliikenteeseen ottamista rekisteröidä ja siihen pitää ottaa pakollinen liikennevakuutus. Potkulautoja tai muita vastaavia ei voida rekisteröidä, ellei Ajoneuvohallintokeskus ole hyväksynyt niitä tieliikennekäyttöön taikka niille ei ole muuta eurooppalaista yksilöityä ja dokumentoitua tyyppihyväksyntää.

 Tieliikennekäyttöön voidaan hyväksyä "tavallisten" mopojen lisäksi muitakin kaksipyöräisiä konevoimalla  kulkevia ajoneuvoja, kuten pienitehoisia mopoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h ja moottorin nettoteho enintään 1 kW tai enintään 250 W:n tehoisella sähkömoottorilla varustettuja polkupyöriä. Pienitehoisessa mopossa ja sähkömoottorilla varustetussa polkupyörässä tulee olla polkimet. Tämä vaatimus monien turvallisuusvaatimusten ohella ei täyty potkulautojen tms. osalta.

 Moottorikäyttöisellä potkulaudalla tai vastaavalla "pikkumopolla" ei saa ilman sen rekisteröintiä ja vakuuttamista tai ilman M -luokan ajokorttia ajaa tiellä tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella. Myös ajoneuvon luovuttaja on vastuussa ajoneuvon lainmukaisuudesta ja siitä, että sillä, jolle ajoneuvo luovutetaan on ajoneuvon luokkaa vastaava voimassa oleva ajokortti. 

 Simo Pukkila

Ylikomisario

Liikkuva poliisi