Irja sun osoottees ei toiminu, mutta mistä sää tiärät notta moon ollu Piippolas koulus kun mää en oo sitä miälestäni mihinään sanonu!!!!! vai muistanko väärin, oon siällä kyllä koulus ollu... tua piironki os siällä entisööty, vai tiäräkkö kuka molen!