Väritestissä muistit täysin oikein 12 / 12 (100 %)

Sanatestissä muistit täysin oikein

1. kerralla 5 / 10 eli (50 %)
2. kerralla 6 / 10 eli (60 %)
3. kerralla 7 / 10 eli (70 %)
4. kerralla 6 / 10 eli (60 %)

Viimeisellä kerralla eli ns. viivästetyn muistamisen tuloksesi oli normaali. Tuloksen perusteella sinulla ei siis tullut esiin muistihäiriöön viittaavaa. Hakeutuminen tutkimuksiin muistihäiriöiden arvioimiseksi on kuitenkin aiheellista, mikäli muistivaikeuksista aiheutuu selvää haittaa arkielämässä tai jos omaisesi tai joku muu sinulle läheinen henkilö arvioi muistisi olennaisesti heikentyneen aikaisemmasta. Tämän arvioinnin voi tehdä IQCODE-lomakkeella.

On huomattava, että tämän kaltainen testi on täysin viitteellinen eikä sen tulosta voida käyttää hoitoratkaisujen tekemiseen. Heikko testitulos voi johtua myös monista muista syistä kuin muistihäiriöitä aiheuttavasta sairaudesta. Hakeutuminen tutkimuksiin muistihäiriöiden syyn selvittämiseksi on aina aiheellista mikäli muistivaikeuksista aiheutuu työssä tai muissa arkielämän toiminnoissa selvää haittaa.

Tämä testi soveltuu parhaiten yli 55-vuotiaiden henkilöiden muistin arviointiin

Takaisin Muistiklinikan sivulle