Joo tuli sitten kiärrettyä pyllyn reijän kautta takaasin tulles ja siellä on mun seuraajalla sama rumpa kun munkin aikana! Jätkä on ollu kohta pual vuatta sairaslomalla ja syytetään mistä sattuu! ymmärrän seuraajaa tonnilla! Son selevää tyäpaikka kiusausta mutta kun niille lestaariolaasille ei kuulemma kukaan voi mitään.... molin neljäs tyätekijä joka siältä oli kolomen vuaren jäläkehen pistetty pihalle luattamuspulan takia ja ny tää jätkä kuulemma kärsii luattamuspulasta ja siitä kun ei mee vapaa-aikanaan ureiluseuran järjestämiin kilipaaluuhin jokka sille ei periaattees eres kuulu! Ja ei oo sitten suastunu eres maksamahan ko urheeluseuran laskuja kunnan piikkiin koska ne oli jätetty pois talousarviosta! No jos sinne paikka tuloo auki niin aattelin piruuttani hakia ja kattotahan huamioovakkokaan koko hakemusta vai siirtääkö Eero sen suaraan pöytälaatikkoon!

No pohojooses me appiukon ja ukon veljen vaimon kaa saunottihin! ja veljen vaimo kertooli omasta keskenmenostaan ja siitä kuinka hän oli siinä tilantees ollu niin yksin! No appiukko lupas ottaa molemmat poijat puhutteluhun ja selevitellä asiat ja tiärän notta molemmat poijaat aikoo sanoo notta mitä se appiukolle kuuluu! Ja molemmat meistä saa haukut kun sekootetahan appiukko meirän perhe-elämään, mutta kun mikään muu ei enää tehoa!

Ny pitää mennä kattomahan formuloota!