1. TILA JOTA TAVOITTELEE TAI TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMÄ KÄYTTÄYTYMINEN

Tarve suurempaan vaikutuspiiriin tekee levottomaksi ja ohjaa toiveita ja haluja. Voi yrittää laajentaa aktiviteettiaan liian laajalle.

2. TILA JOSSA ON TAI NYKYTILANTEESEEN SOPIVA KAYTTÄYTYMINEN.

Hellittämätön. Edellyttää että asiat menevät kuten hän itse tuntee ja yrittää säilyttää asemansa muuttumattomana.

3. ESTETYT TILAT TAI EPÄSOPIVA KÄYTTÄYTYMINEN NYKYTILANTEESSA.

Kykenee saamaan tyydytystä seksuaalisesta aktiviteetista. Itsekeskeinen ja siksi helposti loukkaantuva. Herkkä ja tunteellinen, mutta kätkee nämä ominaisuutensa muilta paitsi erityisen läheisiltä.

4. STRESSIN LÄHTEET.

Tyytymättömyys tunne-elämään aiheuttaa kärsimätöntä tarvetta itsenäisyyteen, johtaen stressiin ja levottomuuteen. Nykyinen tilanne tai ihmissuhde epätyydyttävä, mutta ei mielestään voi parantaa tilannetta ilman yhteisymmärrystä. Haluton paljastamaan haavoittuvuuttaan ja siksi pitää epäviisaana näyttää tunteitaan. Pitää suhdetta masentavana siteenä, mutta vaikka haluaa olla itsenäinen ja sitoutumaton, ei halua menettää mitään. Tästä johtuen reagoi herkästi ja kärsimättömästi, tarve päästä eroon kaikesta tuo levottomuutta. Keskittymiskyvyn puutetta.

http://www.saunalahti.fi/jawap/varit/varitest.html